Psico Equilibrium - Psicología para el bienestar en Barcelona

CRÉIXER i aprendre

Aprendre i comprendre, per a saber i saber fer

 

Reforç i repàs escolar

Diposa d'un temps i espai per a millorar els hàbits i motivació envers els deures. Amb professors per a les diverses matèries. T'ajudem a optimitzar els teus recursos.

- Tècniques d'estudi

- Organització i planificació

- Ajuda en les tasques escolars

Estimulació intel·lectual

'Reeducació i Estimulació Intel·lectual' 

Adquisició d'aprenentatges i habilitats, de manera amena i efectiva. 

Estimula el teu cervell. Per a les diverses etapes de formació

Promou la millora en diverses àrees:

- Atenció, percepció i estructuració

- Comprensió, raonament i interpretació

- Organització, síntesi i comprensió

Seguiment individual

Analitzem les capacitats i necessitats de cada alumne. Adaptem activitats i tasques adequant-les les seves circumstàncies.

Procurem un bon desenvolupament intel·lectual, emocional i social; que s'ajusti a la situació de la persona i el seu entorn.

Possibilitat de fer un seguiment més exhaustiu amb familia i escola.

 

Aprendre a...

  • - aprofitar el temps
  • - millorar el rendiment
  • - potenciar la intel·ligència

Superar...

  • - problemes acadèmics
  • - falta de concentració
  • - poca motivació