Psico Equilibrium - Psicología para el bienestar en Barcelona

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

• Atenció a les diverses edats.

• Trobar hàbits saludables.

• Ampliar i potenciar el nivell de competències.

• Desenvolupar habilitats socials, comunicatives i de convivència.

• Aconseguir una bona integració escolar i rendiment acadèmic.

• Millorar la satisfacció a la feina.

 

Idiomes:

- Català

- Castellano

- English

- Deutsch