Psico Equilibrium - Psicología para el bienestar en Barcelona

SALUT I VIDA

Ment sana en cos sa

 

Psicoterapia

La teràpia és el procés que permet trobar un espai i un moment, a on donar sortida a les dificultats, conflictes i problemes que se'ns presenten. Tenint en compte qui ets, i el teu context. 

És una oportunitat per a:

- Conèixer-te millor

- Sobreposar-te

- Guanyar qualitat de vida

Recorregut personal

Una mirada sobre com ets i com vols ser. Vols fer un canvi?

- Redescobrir-te

- Revaloritzar-te

- Reinventar-te

- Assolir nous horitzons

Valorar les teves qualitats i extreu-re'n el millor.

Acompanyament

Estem al teu costat en els moments en els que ho necessitis. Per a:

- Escoltar-te

- Dialogar

- Entendre'ns

- Trobar solucions.

 

Aconseguir...

  • - Confiança
  • - Assoliment
  • - Benestar

Superar...

  • - Conflictes
  • - Malestar
  • - Dificultats